ความเป็นมาของมหาศาล l About Mahasal

ไหมของแม่


แบรนด์มหาศาล ก่อตั้งในปี 2555 ในลักษณะของธุรกิจครอบครัว เกิดจากรักและหลงใหลในผ้าไหมของคุณแม่ จึงได้เกิดความคิดสร้างแบรนด์ผ้าไหม จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์แปรรูปในรูปแบบต่างๆ มุ่งเน้นการสืบทอดทางมรดกทางวัฒนธรรมการทอผ้าด้วยมือ การยกระดับผ้าไหมให้นำมาใช้ได้ทั่วไปทุกเพศทุกวัย และการกระจายรายได้สู่ช่างฝีมือชาวอีสานเป็นสำคัญ หลังจากผ่านการเสาะหาแหล่งผลิต ลองผิดลองถูก และสามารถผลิตสินค้าออกมาได้รูปแบบที่ลงตัวแล้ว มหาศาลได้เปิดร้านแรกของแบรนด์ Mahasal - Isan Boutique ที่ตลาดต้นตาลในปีพ.ศ. 2555 จากนั้นได้ย้ายมาเปิดที่สนามบินขอนแก่น ภายในส่วนผู้โดยสารขาออกในปีถัดมา ซึ่งมีผลตอบรับค่อนข้างดี ทางเราจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ปัจจุบันยังมีคนเล็งเห็นคุณค่าและช่วยสนับสนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีกำลังใจที่จะดำเนินกิจการต่อไปเพื่อความมั่นคงยั่งยืน

ปัจจุบันมหาศาล มีร้านหลักอยู่ในตัวเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่ริมถนนหลังเมือง ซึ่งจะมีแผนกเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่จะมุ่งเน้นเพิ่มเติม ทั้งนี้มหาศาลยังคงเดินหน้าพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ต่อไปตราบใดที่ยังมีกลุ่มคนในสังคมยังพร้อมที่จะสนับสนุนผ้าไทย ให้เป็นที่นิยมควบคู่กับการก้าวไกลของความเจริญในทุกๆด้านของโลกปัจจุบันร้านมหาศาล @ตลาดต้นตาล {ปี 2012}


ร้านมหาศาล @สนามบินขอนแก่น {
ปัจจุบัน}ร้านมหาศาล @ถนนหลังเมือง {
ปัจจุบัน}

แหล่งทอผ้าของเรา

มหาศาล มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมผ้าไหมทอมือที่ผลิตในแหล่ง 3 จังหวัด ร้อยแก่นสาร คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น และมหาสารคาม โดยหลักๆจะเน้นที่จังหวัดขอนแก่น
อันเป็นที่ตั้งร้าน เป็นศูนย์กลางภาคอีสานและมีศักยภาพและชื่อเสียงมายาวนานในด้านการทอผ้าไหม

จังหวัดมหาสารคาม

กลุ่มทอผ้าไหม อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม ทอผ้าไหมจากไหมบ้านเลี้ยงเอง สีสันสวยงาม ทั้งยังระบุได้หลายเนื้อผ้า 1 เส้น 2 เส้น และไหมเข็น, เปลือกไหม หรือไหมน้อย

จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านตาหยวก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ทอผ้าแนวอีสานใต้ มีความสวยเงางามโดยเฉพาะผ้าเข็น หรือผ้าสอดหางกระรอก

จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านหัวฝากและบ้านโนนพยอม อ.ชนบท จ.ขอนแก่น เป็นกลุ่มที่เข้มแข็ง ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกรมหม่อนไหม มีชื่อเสียงและคุณภาพดี

นอกจากนี้ยังมีช่างฝีมือชาวอีสานอีกหลายๆท่านที่ล้วนสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพให้สินค้าเราเรื่อยมา มหาศาลหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าผู้มีความสนใจ ร่วมอนุรักษ์งานผ้าไหมทอมือ งานแฮนด์เมดไปกับเรา ตราบนานเท่านาน ขอบคุณค่ะ

"โภคะ ทั้งหลาย มิสำเร็จได้แต่เพียงคิดเท่านั้น"

- พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง พระมหาชนก

HOME